Nieuwsbrief september ’23
Nieuwsbrief september ’23

Nieuwsbrief september ’23

Beste bosliefhebber,

Hierbij de eerste nieuwsbrief met informatie over onze campagne voor behoud van het Purmerbos. We blikken terug op wat er is gebeurd en uiteraard ook naar wat er nog gaat komen.

Ruim een maand geleden hebben mensen de handen ineengeslagen om de, al veel langer lopende plannen voor woningbouw, ook zichtbaar tegemoet te treden. Met een geweldige groep vrijwilligers is er veel werk verzet. Deze website is opgezet, evenals een Facebookpagina. De crowdfunding om geld te vinden voor het bekostigen van actiemateriaal loopt goed. Er zijn bijna 15.000 flyers verspreid, posters opgehangen op drukbezochte publieke locaties zoals bijvoorbeeld de zuilen in winkelcentra en rondom het Purmerbos zijn een flink aantal spandoeken te zien die het tegengeluid visualiseren. Er is veel gebeurd, maar er moet nog veel werk verzet worden!!

Wat is van groot belang?

Op dit moment loopt de petitie van IVN en willen we serieus genomen worden, dan zal die in grote getale ondertekend moeten worden. Wij vragen u dan ook om de petitie flink onder de aandacht te brengen in uw netwerk.

Ook is het belangrijk dat mensen zich inschrijven voor de nieuwsbrief (onderin pagina) zodat wij een zo’n groot mogelijke doelgroep gaan bereiken, waar we in een later stadium wederom een beroep op kunnen doen, in de zin van bijvoorbeeld het ondertekenen van de zienswijze (zie kopje ‘Hoe nu verder’).

Gesprek met de lokale politiek
Op woensdag 6 september is er een gesprek geweest met de wethouder, de heer Pascal Verkroost. Vanuit de werkgroep “Behoud het Purmerbos” waren aanwezig: Hans Butterman, Huib Edixhoven, Eveline Hoedemaeker en Yvonne Westra. Vanuit het IVN (Instituut voor natuureducatie) Louis Boersma en Nancy Koot en vanuit de Stichting behoud Waterland: Rineke Neppelenbroek. We hebben vanuit elk perspectief ons standpunt duidelijk gemaakt: geen bomenkap en geen bebouwing van aangrenzende weilanden, want Purmerend kan ruimschoots bouwen, ver boven behoefte!! Uit dit gesprek is verder geen nieuwe informatie gekomen.

Hoe nu verder?
Op dit moment ligt een ontwerp gebiedsvisie voor de hele Purmer ter inzage. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan het indienen van een zienswijze. Uiterlijk op 28 september dienen we namens de groep “Behoud van Purmerbos” de zienswijze in, welke gericht is op dat onderdeel van de visie, dat gaat over de bomenkap en bebouwing van aangrenzende weilanden. Wordt vervolgd in de nieuwsbrief van oktober.

Q&A
Rond komend weekend zal er op deze website een kopje ‘veel gestelde vragen’, oftewel een Q&A geplaatst worden. Zit uw vraag er niet bij, schroom niet om een mail te sturen naar info@behoudvanpurmerbos.nl

Wat is de volgende stap?
Het mag duidelijk zijn dat we druk zijn met het behoud van het Purmerbos; de plek waarvan wij allen vinden dat er niet gekapt mag worden. Wij danken iedereen die zich, op wat voor wijze ook, inspant om de vuist te maken tegen die plannen. Aan u de vraag om ons te blijven steunen, daar waar mogelijk.

Veel dank namens de werkgroep!!