Nieuwsbrief oktober ’23
Nieuwsbrief oktober ’23

Nieuwsbrief oktober ’23

Het was een bijzondere week: de gemeente liet weten dat er ‘in het Purmerbos geen woningen zullen worden gebouwd’. Link naar het bericht. Dat is goed nieuws en zeker het resultaat van alle media-aandacht, de enorme inzet van zeer betrokken vrijwilligers en de ruim 9.000 handtekeningen.
Waanzinnig bedankt allemaal!

Maar…we moeten een beetje voorzichtig blijven.
Ten eerste staat in de gebiedsvisie voor de Purmer nog steeds het hele Purmerbos aangemerkt als ontwikkelgebied. Wij rusten niet voor deze markering uit de visie is aangepast. Ten tweede lezen we dat ‘het bestaande bos zoveel mogelijk behouden blijft’. En ‘geen woningen in het Purmerbos’ houdt de deur nog steeds open voor andere ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de ontsluitingsweg die nodig is voor de woningen op de golfbaan en waarvoor ook bos gekapt moet worden. En hoe zit het met de rol van Staatsbosbeheer (eigenaar van het Purmerbos). Zij zeggen ‘een stap naar achteren te doen’ maar wel als ‘belangrijke stakeholder’ betrokken te blijven bij de gebiedsvisie van de Oostflank. Wat betekent dat voor het door de 3 partijen ondertekende startakkoord? Wat betekent dit als er een weg gepland wordt in het Purmerbos en alsnog Natuurnetwerk Nederland gekapt wordt? Wat is dan het standpunt van Staatsbosbeheer?

Twee onderwerpen blijven van belang voor het behoud van het Purmerbos: het open houden van de laatste 2 weilanden die als bufferzone zo cruciaal zijn voor behoud van de biodiversiteit van het bos en de ontsluitingsweg voor de woningen op het Golfterrein waarvoor alsnog een deel van het bos lijkt te worden gekapt. In de Q&A op deze site lees je meer over ons standpunt hierover.


Namens de Stichting Behoud van Purmerbos: heel erg bedankt en fijn als we ook de komende cruciale periode op jullie steun voor de natuur kunnen rekenen!