Nieuwsbrief mei 2024
Nieuwsbrief mei 2024

Nieuwsbrief mei 2024

Beste bosliefhebber,

Hierbij de vierde nieuwsbrief, want wat is er weer veel gebeurd!

Ode voor het bos
Op zaterdag 6 april brachten we met elkaar de “Ode aan het Purmerbos”. De weergoden waren ons gunstig gezind, want in een heerlijk warm voorjaarszonnetje speelden twee boshoorns prachtige duetjes, er was een gedicht en een lied, de hondenbezitters knutselden een megagrote kluif, waar de baasjes een wens voor het bos konden ophangen; het resultaat mocht er zijn en samen met de petitie werd ook de kluif aangeboden.

De commissievergadering
Tijdens deze vergadering op 8 april maakten velen gebruik van de mogelijkheid om in te spreken. Ook Stichting Behoud het Purmerbos sprak in met de boodschap:

  • schrap het hele Purmerbos als mogelijk ontwikkelgebied in de toekomst;
  • bouw minder huizen op het Golfterrein zodat ontsloten kan worden via de N244 en geen autoweg door het Purmerbos nodig is;
  • zie af van bouw op de Purmer Zuid Zuid en laat deze cruciale bufferzone voor het juist zo kwetsbare moerasgedeelte en stiltegebied met veel rode lijstsoorten in stand.

De petitie
Op donderdag 11 april overhandigden we aan de vicevoorzitter van de Gemeenteraad de petitie “Behoud natuurgebied het Purmerbos” met bijna 10.000 !!! handtekeningen. Als dat toch geen duidelijk signaal is…

De raadsvergadering
Op 25 april werden zowel de Strategische gebiedsvisie voor de Purmer 2035 als de Concept Gebiedsvisie voor de Oostflank voorgelegd aan de raad. Er volgden vele moties en amendementen.

Een door D66 en GBP ingediend amendement op de Strategische visie voor de Purmer om het Purmerbos uit te sluiten als zoeklocatie voor toekomstige woningbouw haalde het en dat is natuurlijk een belangrijk winstpunt. Alleen het AOV stemde tegen.

Helaas sneuvelde het amendement van D66 en GroenLinks om af te zien van bouw op de Purmer Zuid Zuid. GroenLinks suggereerde nog wel, mochten de plannen doorgaan, de straten te vernoemen naar de bedreigde soorten die door de bouw dan inmiddels verdwenen zijn: de Steenuilen-wég, de Roerdomp-wég, de Snor-wég…

De meeste amendementen werden met name door de coalitiepartners weggestemd. Ook de motie van GBP om het participatietraject rondom de beide visies te evalueren, haalde het niet.

Gezegd moet worden dat er partijen zijn (D66, FvD, PB21 en Groen Links) die onvoorwaardelijk steun geven aan het minder bouwen op het Golfterrein om zo een weg door het Purmerbos te voorkomen en die afzien van onnodige bouw op de Purmer Zuid Zuid om het unieke moeras en stiltebos te behouden.

En hoe nu verder
Het college zal met BPD het Oostflankplan nu verder uitwerken. Dat vergt tijd: er zijn veel obstakels. Op enig moment zal een bestemmingsplan moeten worden voorgelegd. Verwachting 2025? Daarna volgt een bezwaarprocedure. Voordat er een paal de grond in gaat zijn we minimaal 2 jaar verder.

Wij werken nauw samen met het Instituut voor Natuureducatie (IVN) afdeling Waterland en Stichting Behoud Waterland. Met elkaar bespreken wat stappen richting de provincie, juridische stappen als er een akkoord komt op bouwen van de Purmer Zuid Zuid en het kappen van het Purmerbos voor een weg en op het opzoeken van de landelijke pers. Vanzelfsprekend houden we jullie via de site en nieuwsbrief op de hoogte.

Q&A
De vragen en antwoorden op de website worden momenteel geactualiseerd. Staat je vraag er nog niet tussen, laat het ons weten.

We hopen, ook in de toekomst, te mogen rekenen op je steun.

Vriendelijke groet,

namens de Stichting Behoud van Purmerbos