Nieuwsbrief maart ’24
Nieuwsbrief maart ’24

Nieuwsbrief maart ’24

Beste bosliefhebber,

Hierbij de derde nieuwsbrief met de update, waarin we hadden gehoopt goed nieuws te kunnen melden, maar helaas, want…. Het volledige Purmerbos wordt nog steeds bedreigd!

  1. De Gemeente plant een drukke autoweg dwars door het Purmerbos.
  2. Het volledige Purmerbos staat nog steeds aangemerkt als toekomstig ontwikkelgebied voor woningbouw.
  3. De bouw van 1300 woningen in de cruciale bufferzone van het Purmerbos, de Purmer Zuid-Zuid.

Geen autoweg door het Purmerbos
Bomen worden gekapt, 1/10 deel van het bos raakt geïsoleerd (straks bebouwd) en de essentiële leefruimte van soorten wordt te klein en zal verdwijnen. Het losloopgebied van de honden zal drastisch verkleinen, terwijl dit met de komst van 13.500 nieuwe bewoners juist veel intensiever gebruikt zal gaan worden. Een veelgehoord argument is dat ‘die weg daar altijd al gepland was’ en het bos ‘ooit bedoeld voor woningbouw’ en dat het daarom nu wel mag verdwijnen, maar dit doet ernstige afbreuk aan de hoge natuurwaarden die het Purmerbos in de afgelopen 40 jaar heeft opgebouwd. Daarnaast maakt het ook deel uit van Natuur Netwerk Nederland; bosgebied dat alleen maar uitgebreid dient te worden.

Hier bomen kappen voor een drukke autoweg
met een aanzienlijk aantal verkeersbewegingen per dag,
is een onverantwoorde keuze.

Het Purmerbos mag geen toekomstig ontwikkelgebied zijn
Als het Purmerbos toekomstig ontwikkelgebied wordt, zet dit de deur wagenwijd open voor een Oostflank fase 2 waarvoor, in de toekomst, alsnog het volledige Purmerbos kan/zal verdwijnen. Het Purmerbos is, met 1 – 1,5 miljoen bezoekers per jaar, de essentiële “groene long” voor Purmerend en de regio. De stad moet leefbaar blijven en voldoende buitenruimte bieden, ook in de toekomst en daarom moet deze markering geschrapt worden, zowel in de conceptvisie voor de Oostflank, als in de strategische visie voor de Purmer.

Geen bebouwing Purmer Zuid-Zuid
Met het bebouwen van het weiland van de Purmer Zuid-Zuid verdwijnt de buffer die de biodiversiteit van het ecologisch meest hoogwaardige stuk Purmerbos, moeras en stiltegebied, momenteel in stand houdt. Essentieel foerageer-, slaap-, en voedselgebied voor veel (rode lijst) soorten verdwijnt! Bovendien zullen de 3000 extra bewoners hun weg vinden naar het bos en daarmee een onverantwoorde recreatieve druk opleveren op het naastgelegen stiltegebied.

De oplossing ligt voor de hand

  Natuurlijk moet er gebouwd worden, daar zijn wij een voorstander van:
snel, naar behoefte
én voor de juiste
 doelgroepen (starter- of seniorenwoning of sociale huur)
en
huishoudens van de toekomst.

Als de Gemeente Purmerend iets zou willen doen aan de woningnood en aan de lange wachtlijsten op een (sociale) huurwoning, dan zou de Gemeente er goed aan doen de bestaande binnenstedelijke plannen zoals het Stationsgebied, de Wheermolen Oost en de Koog te versnellen en deze plannen ook daadwerkelijk uit te gaan voeren, want hiermee kan Purmerend ruimschoots boven behoefte bouwen voor alle doelgroepen.

Brief aan de fracties
Alle fracties hebben inmiddels van ons een brief (zie onder aan het nieuwsbericht de brief) ontvangen met onze standpunten en beweegredenen. We hopen dit in een persoonlijk gesprek te mogen toelichten.

Q&A
Op onze website wordt hard gewerkt om de Q&A te actualiseren. Staat je vraag er nog niet tussen, laat het ons weten….

Kom ook! Aanbieden petitie
We nodigen iedereen van harte uit om op donderdag 11 april om 19.30 uur bij het Stadshuis Purmerend (Purmersteenweg 42, 1441DM Purmerend), voorafgaand aan de commissievergadering samen met ons de petitie (nu bijna 10.000 keer ondertekend) aan te bieden. KOMT ALLEN! KOMT ALLEN! KOMT ALLEN!

Namens de Stichting Behoud van Purmerbos

Heel erg bedankt voor jullie steun en hopelijk tot donderdag 11 april……