Zijn er, naast behoud van het Purmerbos, nog meer redenen om af te zien van woningbouw op het weiland van de Purmer Zuid Zuid?
Zijn er, naast behoud van het Purmerbos, nog meer redenen om af te zien van woningbouw op het weiland van de Purmer Zuid Zuid?

Zijn er, naast behoud van het Purmerbos, nog meer redenen om af te zien van woningbouw op het weiland van de Purmer Zuid Zuid?

Voor ons als stichting komt het natuurbehoud en het voorkomen van elke bedreiging voor het Purmerbos natuurlijk voorop maar er zijn nog meer redenen om het weiland ongemoeid en open te laten. Zo is het bebouwen van de unieke open polderweilanden een wezenlijke aantasting van het waardevolle en karakteristieke cultuurhistorische open landschap van de Purmerpolder en betekent woningbouw aan de Westerweg vernietiging van het traditionele stolpenlint dat volgens de Leidraad Cultuurhistorie behouden moet worden. Ook betekent het de vernietiging van landbouwgrond. Na de ontwikkelingen in de vorige eeuw zijn de resterende agrarische gronden door de Provincie aangemerkt als ‘metropolitaan landschap’ en is gekozen om juist dit landschap te behouden en versterken. De provincie heeft uitleglocaties voor bouwen in het groen aangewezen en de Oostflank en daarmee het weiland van de Purmer Zuid Zuid is niet als ‘uitleglocatie benoemd’. Ontwikkelingen in het weiland zijn dus in strijd met het Provinciale beleid.