Zijn alle plannen er niet al gewoon doorheen en is de inspraakprocedure niet voor de vorm?
Zijn alle plannen er niet al gewoon doorheen en is de inspraakprocedure niet voor de vorm?

Zijn alle plannen er niet al gewoon doorheen en is de inspraakprocedure niet voor de vorm?

De wethouder heeft aangegeven dat het planproces voor de Oostflank naar verwachting begin 2024 van start gaat. Het is waarschijnlijk dat de plannen er al zijn, mogelijk in meer gedetailleerde vorm dan wij op dit moment kennen. Dit is begrijpelijk gezien de omvangrijke investeringen die gemoeid zijn met deze plannen. Er wordt vast al ijverig getekend en gerekend. Maar onderschat de kracht van inspraak en verzet van de burgers niet! De gemeente heeft al eerder geblunderd bij een nuttig landschap en een hotel in een bos. We bundelen onze krachten en zullen er alles aan doen om deze onnodige vernietiging van natuur te voorkomen.