Welke rol zou de provinciale staten kunnen spelen? Bouwen in het buitenstedelijk gebied is toch niet toegestaan?
Welke rol zou de provinciale staten kunnen spelen? Bouwen in het buitenstedelijk gebied is toch niet toegestaan?

Welke rol zou de provinciale staten kunnen spelen? Bouwen in het buitenstedelijk gebied is toch niet toegestaan?

De Provincie beslist over het bouwen in buitenstedelijk gebied en in Natuurnetwerk Nederland (NNN) zoals het Purmerbos. Hier mag alleen worden gebouwd onder strikte voorwaarden. Daaraan wordt niet voldaan. We moeten de Provinciale Staten overtuigen dat het waanzin is om natuur te vernietigen voor woningen, terwijl waar elders in de gemeente voldoende ruimte beschikbaar is.