Waarom is de Stichting Behoud het Purmerbos tegen woningbouw op het weiland van de Purmer Zuid Zuid? Dat is toch niet het bos?
Waarom is de Stichting Behoud het Purmerbos tegen woningbouw op het weiland van de Purmer Zuid Zuid? Dat is toch niet het bos?

Waarom is de Stichting Behoud het Purmerbos tegen woningbouw op het weiland van de Purmer Zuid Zuid? Dat is toch niet het bos?

Dit weiland kan niet los gezien worden van het Purmerbos. Het heeft (net als het weiland aan de oostzijde van de Westerweg) een cruciale bufferfunctie en vormt, samen met het naastgelegen Purmerbos (Natuur-netwerk Nederland), waterberging, moerasdeel en stiltegebied, één ecologisch geheel met een unieke en grote biodiversiteit. Juist de variatie aan landschappen maken dit gebied aantrekkelijk voor een groot aantal dieren die in dit weiland voedsel, veiligheid en rust vinden.
Ontwikkeling op dit weiland, tijdelijk of permanent, groot- of kleinschalig en ongeacht de doelgroep, betekent dat het deze cruciale bufferfunctie verliest, de rust in het gebied wordt verstoord en kwetsbare soorten in het Purmerbos zullen verdwijnen. Ook de impact van misschien wel meer dan 3.000 nieuwe bewoners (en hun auto’s) en een (jarenlange) bouwput met zand-, licht- en geluidsoverlast zal een desastreuze impact hebben op het Purmerbos. Als we het bos willen behouden moet het weiland open blijven.