Waar komt de verkeersontsluiting voor alle nieuwe bewoners van de Oostflank als het doorgaat?
Waar komt de verkeersontsluiting voor alle nieuwe bewoners van de Oostflank als het doorgaat?

Waar komt de verkeersontsluiting voor alle nieuwe bewoners van de Oostflank als het doorgaat?

Ontsluiting vormt een groot obstakel. Op dit moment vermeldt de gebiedsvisie voor de Purmer dat de ontsluiting via de Westerweg zal plaatsvinden (geen grap), maar in de gemeenteraad is al gesproken over de noodzaak van een aparte ontsluitingsweg. Dat lijkt logisch gezien het grote aantal geplande huizen, vergelijkbaar met fase 1 Weidevenne. Er zullen winkels, scholen, busverbindingen moeten komen: een weg is een logisch gevolg. Het kan een weg parallel aan de Westerweg worden zodat er aan beide zijden van de wijk ontsluiting is, maar ook een kruising over de Westerweg richting de Verzetslaan en/of een brug over de ringvaart naar de Jaagweg zijn mogelijke opties. Al met al een zorgelijk vooruitzicht en een wezenlijke en onwenselijke aantasting van de Purmer.

Maart 2024: Zoals de weg nu door het Purmerbos is ingetekend, loopt deze ongeveer zo:

Het bosgedeelte tussen de verlengde IJdoornlaan en Purmerenderweg (ten noorden van de nieuwe weg op de afbeelding hierboven) moet als verloren worden beschouwd. Er is geen directe verbinding meer met het zuidelijk deel door de onderbreking van een 3-baansweg (2 autorichtingen en een busbaan). Met de huidige intekening van de weg wordt het eerste gedeelte van de Purmerenderweg ontlast.

De vraag is, als er eenmaal akkoord is gegeven op het verlengen van de IJsselmeerlaan, hoe de weg uiteindelijk zal lopen. Het is heel goed mogelijk dat nog meer Purmerbos gekapt en geïsoleerd wordt. Bv door de weg een minder scherpe of helemaal geen bocht te laten maken en ook het laatste stuk van de Purmerenderweg te ontzien. Daarmee verdwijnt 1/10 van het Purmerbos en dan hebben we het nog niet over het desastreuze uitstralingseffect van een drukke autoweg op het zuiden van het verkleinde Purmerbos!

In alle gevallen zal het honden losloopgebied worden verkleind en/of verschoven. En dat terwijl er straks 13.500 buren met honden bij komen. Geen woord daarover in de visie.

Zie : Visie Oostflank Purmerend voor meer details over de ontsluiting.