Waar komt de verkeersontsluiting voor alle nieuwe bewoners van de Oostflank als het doorgaat?
Waar komt de verkeersontsluiting voor alle nieuwe bewoners van de Oostflank als het doorgaat?

Waar komt de verkeersontsluiting voor alle nieuwe bewoners van de Oostflank als het doorgaat?

Ontsluiting vormt een groot obstakel. Op dit moment vermeldt de gebiedsvisie voor de Purmer dat de ontsluiting via de Westerweg zal plaatsvinden (geen grap), maar in de gemeenteraad is al gesproken over de noodzaak van een aparte ontsluitingsweg. Dat lijkt logisch gezien het grote aantal geplande huizen, vergelijkbaar met fase 1 Weidevenne. Er zullen winkels, scholen, busverbindingen moeten komen: een weg is een logisch gevolg. Het kan een weg parallel aan de Westerweg worden zodat er aan beide zijden van de wijk ontsluiting is, maar ook een kruising over de Westerweg richting de Verzetslaan en/of een brug over de ringvaart naar de Jaagweg zijn mogelijke opties. Al met al een zorgelijk vooruitzicht en een wezenlijke en onwenselijke aantasting van de Purmer.