Vorig jaar stond Staatsbosbeheer (SBB) met een informatiestand in het bos. Zouden zij niet fel tegen moeten zijn?
Vorig jaar stond Staatsbosbeheer (SBB) met een informatiestand in het bos. Zouden zij niet fel tegen moeten zijn?

Vorig jaar stond Staatsbosbeheer (SBB) met een informatiestand in het bos. Zouden zij niet fel tegen moeten zijn?

De betrokkenheid van SBB vinden wij dubieus. In gesprekken met diverse medewerkers, inclusief de directie van SBB Noord Holland, beroepen zij zich op hun “maatschappelijke rol bij het creëren van een recreatieve groene leefomgeving nabij woningen”. Het verkopen van een klein deel van het bos vanwege de relatief hoge kosten voor onderhoud is hier niet van toepassing. We weten nog niet hoeveel bomen en welk deel van het bos gekapt zal worden maar de modellen die SBB heeft gepresenteerd laten allemaal zien dat minstens de helft zal worden gekapt (wat neerkomt op 250 voetbalvelden). Binnenkort zullen we opnieuw met SBB in gesprek gaan. Nu het hele Purmerbos (inclusief moeras- en stiltegebied) in de gebiedsvisie is aangemerkt voor woningbouw zijn we benieuwd naar hun standpunt en positie. We informeren jullie hierover zodra we meer weten.