Tijdelijke woningen voor de Oekraïense ontheemden kan toch wel?
Tijdelijke woningen voor de Oekraïense ontheemden kan toch wel?

Tijdelijke woningen voor de Oekraïense ontheemden kan toch wel?

Ongeacht de doelgroep is ontwikkeling op het open weiland van de Purmer Zuid Zuid onverstandig. Tijdelijk of permanent: de natuurvernietiging en bedreiging voor het naastgelegen Purmerbos, moeras en stiltegebied is wezenlijk en onomkeerbaar. Ontwikkeling op het weiland van de Purmer Zuid Zuid kent veel hindernissen die het proces kostbaar en lang kunnen maken en de uitkomst onzeker. Wij zijn groot voorstander om mensen die vluchten voor een verwoestende oorlog een
warm en veilig onderkomen te bieden. Dat is elders (sneller en kosteneffectiever) mogelijk in Purmerend. Het Golfterrein, de Koog en het Wagenweggebied zijn voorbeelden van binnenstedelijke locaties met woningbouwplannen met veel minder hindernissen en dus snellere realisatie voor alle doelgroepen. Ons standpunt hebben we geformuleerd in deze brief aan de raadsleden: Brief input commissievergadering oekraiense ontheemden 1 november 2023