Staatsbosbeheer (SBB) heeft herhaaldelijk aangegeven voor elke gekapte boom er drie voor terug te planten. Waar komen die nieuwe bomen dan? Wordt het bos niet erg versnipperd?
Staatsbosbeheer (SBB) heeft herhaaldelijk aangegeven voor elke gekapte boom er drie voor terug te planten. Waar komen die nieuwe bomen dan? Wordt het bos niet erg versnipperd?

Staatsbosbeheer (SBB) heeft herhaaldelijk aangegeven voor elke gekapte boom er drie voor terug te planten. Waar komen die nieuwe bomen dan? Wordt het bos niet erg versnipperd?

Inderdaad: SBB zegt voor elke vierkante meter gekapte bomen er drie te zullen herplanten in de directe omgeving. Maar dit is in de Purmer niet haalbaar. Afgezien van het feit dat jonge aanplant niet vergelijkbaar is met de bestaande natuur, is de open Purmer niet geschikt voor compensatie. De open polderkamers zijn door de gemeenteraad van Purmerend zelf erkend als authentiek en kenmerkend cultuurhistorisch landschap. Bovendien zijn de ze van essentieel belang voor het behoud van de biodiversiteit. Juist deze bufferzones zijn cruciaal om de variatie in de natuur te behouden. Ze fungeren als rust- en verzamelplaats voor talloze vogelsoorten, en bloemen die er groeien trekken insecten aan die op hun beurt weer van belang zijn voor vogels. Het verdwijnen van deze open aangrenzende weilanden, ook door bomenplant, is dus schadelijk voor de biodiversiteit. En het voornemen om de helft van het Golfterrein te gebruiken voor herplant is volstrekt onlogisch: bomen kappen om huizen te bouwen op een locatie waar bouwen niet is toegestaan (Purmerbos) om ze vervolgens te compenseren op een locatie 1 km verderop waar bouwen wel is toegestaan (Golfterrein)…volgt u het nog?