Purmerend heeft bijna 40 bouwprojecten. Waar zijn deze cijfers te vinden?
Purmerend heeft bijna 40 bouwprojecten. Waar zijn deze cijfers te vinden?

Purmerend heeft bijna 40 bouwprojecten. Waar zijn deze cijfers te vinden?

Die kun je vinden op de website plancapaciteit.nl. Daar staan momenteel voor Purmerend en Beemster samen 39 plannen voor 11.045 woningen.

De ontwikkeling op bedrijventerrein de Koog (ombouwen industrie naar woningen) staat hier nu nog vermeld voor 1.200 huizen maar volgens de MRA zijn hier 3.000 – 3.500 huizen te realiseren. De Koog is binnenstedelijk. Er hoeft geen boom voor gekapt te worden, er is openbaar vervoer en ontsluiting én per huis is het 50.000 euro goedkoper (!) om daar te bouwen dan op de Oostflank (o.a. door het ontbreken van infrastructuur en ontsluiting in de Purmer). Er kan dus sneller en goedkoper gebouwd worden voor starters en wachtenden op een sociale huurwoning in de Koog.

Purmerend kan zonder bomenkap en zonder bebouwing van de aangrenzende open weilanden dus veel meer bouwen dan de opgave van de provincie (7850 woningen tot 2050). Het is onbestaanbaar dat Purmerend aan tafel gaat om natuur te vernietigen als dit zo overduidelijk niet nodig is.