Over hoeveel jaar zouden alle bouwplannen gerealiseerd moeten zijn als het allemaal doorgaat?
Over hoeveel jaar zouden alle bouwplannen gerealiseerd moeten zijn als het allemaal doorgaat?

Over hoeveel jaar zouden alle bouwplannen gerealiseerd moeten zijn als het allemaal doorgaat?

De startdatum van de bouw staat momenteel gepland voor 2025. Maar een langdurig planproces als gevolg van veel weerstand kan aanzienlijke vertraging opleveren (en hopelijk zelfs afblazen in ons geval). Momenteel staat in de plannen dat er tussen 2025 en 2030 1.161 woningen worden gebouwd, gevolgd door nog eens 1.739 tussen 2031 en 2039. Dit brengt het totaal op 2.900 woningen. Als de plannen om 5.000 huizen te bouwen doorgaan, zal dit verder in tijd verschuiven. We moeten ons dus voorbereiden op een bouwproces dat mogelijk 20 jaar of langer zal duren. Met bijbehorende licht- en geluidsoverlast…