Naar wie wordt de zienswijze gestuurd? En wat gebeurt er daarna?
Naar wie wordt de zienswijze gestuurd? En wat gebeurt er daarna?

Naar wie wordt de zienswijze gestuurd? En wat gebeurt er daarna?

Die gaat naar de projectgroep in Volendam. Wij sturen ook een kopie naar de griffie en de raadsladen van de drie gemeenten (Edam-Volendam, Waterland en Purmerend) en naar de Statenfracties in de provincie. De projectgroep gaat, na de sluitingsdatum van 28 september, alle ingekomen zienswijzen bestuderen en geeft de drie gemeenteraden een samenvatting en soms een advies. Bijvoorbeeld om een zienswijze of een deel ervan ‘ter kennisneming aan te nemen’ of een bepaald advies over te nemen. We hebben geprobeerd concrete voorstellen tot veranderingen te doen in onze zienswijze. Natuurlijk voorzien van een goede argumentatie. Hopelijk leidt het in elk geval tot het aanpassen van het intekenen van het hele bos als ontwikkelgebied. De link naar onze zienswijze staat vanaf 28 september op deze site.