In de presentatie van de Oostflank wordt beweerd dat er juist meer groen komt en het bos wordt versterkt. Waar is dat onderzoek te zien en welke conclusies kunnen eraan worden verbonden.
In de presentatie van de Oostflank wordt beweerd dat er juist meer groen komt en het bos wordt versterkt. Waar is dat onderzoek te zien en welke conclusies kunnen eraan worden verbonden.

In de presentatie van de Oostflank wordt beweerd dat er juist meer groen komt en het bos wordt versterkt. Waar is dat onderzoek te zien en welke conclusies kunnen eraan worden verbonden.

Het is opvallend dat er over de beloofde versterking niets terug te vinden in de visie. We weten dat het IVN onderzoek doet naar alle soorten in het Purmerbos. We hebben begrepen dat er ook door anderen onderzoek gedaan wordt. Of dat BPD/gemeente is weten we niet. De resultaten zijn ons niet bekend. Wel valt in dat geval te twijfelen aan de onafhankelijkheid en de betrouwbaarheid van de uitkomsten. Er is immers een ander zwaarwegend belang om die natuurwaarden zo laag mogelijk te houden.