Hoe verloopt het proces van de zienswijze?
Hoe verloopt het proces van de zienswijze?

Hoe verloopt het proces van de zienswijze?

Op dit ogenblik ligt het ontwerp gebiedsvisie voor de Purmer ter inzage. Hierin geven de drie betrokken gemeenten hun visie over de plannen voor de Purmerpolder tot 2035. Daar staat van alles in, o.a dat er gebouwd gaat worden op de Oostflank, waarvoor het hele Purmerbos is aangemerkt als potentieel bouwgebied. Maar dit is niet de visie over de Oostflank zelf.  Daarvoor volgt een apart planproces, waarschijnlijk in de eerste helft van 2024. Het heeft nu alleen zin om voorstellen te doen om deze gebiedsvisie aan te passen. Wat we bv. aangepast willen zien is de markering van het hele bos als ontwikkelgebied voor de Oostflank.  En zo hebben we nog meer voorstellen gedaan. Een link naar onze zienswijze staat vanaf 28 september op deze site.