Het volledige bos staat in de conceptvisie van de Oostflank en in de strategische visie aangemerkt als ontwikkelgebied. Zou dat kunnen betekenen dat er over een x aantal jaren alsnog het hele bos gekapt gaat worden?
Het volledige bos staat in de conceptvisie van de Oostflank en in de strategische visie aangemerkt als ontwikkelgebied. Zou dat kunnen betekenen dat er over een x aantal jaren alsnog het hele bos gekapt gaat worden?

Het volledige bos staat in de conceptvisie van de Oostflank en in de strategische visie aangemerkt als ontwikkelgebied. Zou dat kunnen betekenen dat er over een x aantal jaren alsnog het hele bos gekapt gaat worden?

Ja. Het is opvallend dat dit in beide visies zo blijft staan. Het laat de deur wagenwijd open staan voor een Oostflank fase 2 in de toekomst. Het feit dat de opstellers van de visie de markering niet hebben aangepast aan de huidige ontwikkeling lijkt een bewuste keuze zodat gemeentebestuurders en ontwikkelaars zich tot in de (verre) toekomst op het hele bos als ontwikkellocatie kunnen beroepen. Als dit niet wordt aangepast is dat zeer verontrustend. Het voortbestaan van het hele Purmerbos wordt ernstig bedreigd!