Er komen 5.800 woningen op de Oostflank. Is dan het probleem voor mensen die wachten op een sociale huurwoning en starters opgelost?
Er komen 5.800 woningen op de Oostflank. Is dan het probleem voor mensen die wachten op een sociale huurwoning en starters opgelost?

Er komen 5.800 woningen op de Oostflank. Is dan het probleem voor mensen die wachten op een sociale huurwoning en starters opgelost?

Nee. Het probleem met de wachtlijsten wordt sneller opgelost als Purmerend eerst de bestaande plannen uitvoert. Het is een veel gemaakte denkfout dat als we nu maar plannen maken om zoveel mogelijk huizen te bouwen, we dan het probleem van de wachtlijsten sneller oplossen. Sterker nog: met meer grote plannen (met elke keer nieuwe en soms grotere knelpunten) kan het juist langer duren voordat die sociale huurwoningen gebouwd zijn.

Purmerend heeft meer dan voldoende plannen om genoeg huizen te bouwen. Voor de wachtenden op een sociale huurwoning, voor de steeds kleiner wordende huishoudens van de toekomst en voor alle mensen die de komende jaren naar Purmerend verhuizen vanuit de regio. Alle doelgroepen zijn meegenomen in het bepalen van de woningbehoefte. Ondanks de vergrijzing, waardoor de komende decennia veel huizen vrijvallen omdat de bewoners zullen overlijden, moet Purmerend huizen bijbouwen. Tot 2050 nog iets meer dan 6.000.  Meer bouwen mag, en dat doet Purmerend ook. Ook zonder deze aantallen op de Oostflank. Nog meer heeft weinig zin, het moet vooral sneller.

Purmerend kan de beperkte tijd, financiële middelen en de ambtelijke capaciteit beter niet verspillen aan een megalomaan plan als de Oostflank met serieuze en grote knelpunten, maar kan het beter inzetten om de bestaande binnenstedelijke plannen te versnellen. Dat is de snelste manier om iets aan de wachtlijsten te doen. En het is ook nog eens bewezen goedkoper dan buitenstedelijk bouwen. En dat willen we allemaal: zo snel mogelijk en betaalbaar bouwen voor de juiste doelgroepen! In het Stationsgebied, Wheermolen Oost en de Koog bv. liggen plannen om genoeg woningen te bouwen. En op de Koog (nabij centrum, scholen, wegen en OV) kunnen veel meer woningen gebouwd worden dan nu gepland. ‘Bouwen bouwen bouwen’ dus, en niet ‘plannen plannen plannen’.