Natuur
Natuur

In de presentatie van de Oostflank wordt beweerd dat er juist meer groen komt en het bos wordt versterkt. Waar is dat onderzoek te zien en welke conclusies kunnen eraan worden verbonden.

Het is opvallend dat er over de beloofde versterking niets terug te vinden in de visie. We weten dat het IVN onderzoek doet naar alle soorten in het Purmerbos. We hebben begrepen dat er ook door anderen …

Waarom is de Stichting Behoud het Purmerbos tegen woningbouw op het weiland van de Purmer Zuid Zuid? Dat is toch niet het bos?

Dit weiland kan niet los gezien worden van het Purmerbos. Het heeft (net als het weiland aan de oostzijde van de Westerweg) een cruciale bufferfunctie en vormt, samen met het naastgelegen Purmerbos (Natuur-netwerk Nederland), waterberging, moerasdeel en …

Vorig jaar stond Staatsbosbeheer (SBB) met een informatiestand in het bos. Zouden zij niet fel tegen moeten zijn?

De betrokkenheid van SBB vinden wij dubieus. In gesprekken met diverse medewerkers, inclusief de directie van SBB Noord Holland, beroepen zij zich op hun “maatschappelijke rol bij het creëren van een recreatieve groene leefomgeving nabij woningen”. Het …

Staatsbosbeheer (SBB) heeft herhaaldelijk aangegeven voor elke gekapte boom er drie voor terug te planten. Waar komen die nieuwe bomen dan? Wordt het bos niet erg versnipperd?

Inderdaad: SBB zegt voor elke vierkante meter gekapte bomen er drie te zullen herplanten in de directe omgeving. Maar dit is in de Purmer niet haalbaar. Afgezien van het feit dat jonge aanplant niet vergelijkbaar is met …