Bouwplannen
Bouwplannen

In de presentatie van de Oostflank wordt beweerd dat er juist meer groen komt en het bos wordt versterkt. Waar is dat onderzoek te zien en welke conclusies kunnen eraan worden verbonden.

Het is opvallend dat er over de beloofde versterking niets terug te vinden in de visie. We weten dat het IVN onderzoek doet naar alle soorten in het Purmerbos. We hebben begrepen dat er ook door anderen …

Het volledige bos staat in de conceptvisie van de Oostflank en in de strategische visie aangemerkt als ontwikkelgebied. Zou dat kunnen betekenen dat er over een x aantal jaren alsnog het hele bos gekapt gaat worden?

Ja. Het is opvallend dat dit in beide visies zo blijft staan. Het laat de deur wagenwijd open staan voor een Oostflank fase 2 in de toekomst. Het feit dat de opstellers van de visie de markering …

Er komen 5.800 woningen op de Oostflank. Is dan het probleem voor mensen die wachten op een sociale huurwoning en starters opgelost?

Nee. Het probleem met de wachtlijsten wordt sneller opgelost als Purmerend eerst de bestaande plannen uitvoert. Het is een veel gemaakte denkfout dat als we nu maar plannen maken om zoveel mogelijk huizen te bouwen, we dan …