Behoud van Purmerbos
Impressies van het Purmerbos

Impressies van het Purmerbos

Het Purmerbos is zeldzaam loofbos op klei en dat is nog maar weinig te vinden in Nederland. Het heeft er 40 jaar over gedaan om uit te groeien tot een prachtig volwaardig bos en herbergt een unieke biodiversiteit met zeldzame varens en een grote variatie aan vogels, zoals ransuil, ijsvogel en wielewaal. Het is de laatste groene buitenruimte en het enige bos van deze omvang voor de regio: dat moeten we niet kappen maar behouden!